Bidra til at Sarpsborg moske kan holde seg oppe

Fikk vite om en hotell som har fått ekstra kostnader fordi dem konverte hele nederste delen til en moske. Så vi samlet og fikk dekket kostnader for ca 50719kr. Pengene gikk rett innpå kontoen deres, mot dokumentasjon av arbeidet.
Back to blog