Hjelp til flomofrene i Pakistan - Del 1

Dette var vår første innsamling for flomofrene i Pakistan. Vi valgte å sende penger til Alkhidmat og etter vi ble ferdig med innsamlingen fikk vi overført 57893.40 kr 9 august 2022.  Dette inkluderer vipps og cash innsamlinger.

Back to blog